ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI KS. PRAŁATA ZDZISŁAWA OZIEMBŁO

W dniu 16 lutego 2020 rok o godz. 13:00 została odprawiona msza święta pod przewodnictwem dziekana terespolskiego ks. Zdzisława Dudka, a po niej odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci ks. prałata Zdzisława Oziembło w 10 rocznicę Jego śmierci. Odsłonięcia dokonali: wspomniany ks Dziekan, Z-ca Wójta Gminy Terespol – Bogdan Daniluk i bratanica ks. Oziembło – Krystyna Chrzanowska z Warszawy.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy kwiaty pod tablicą złożyli: Marianna Stasiak i Mirosław Kozak jako przedstawiciele parafii, Radosław Sebastianiuk – radny powiatu bialskiego i Krystyna Chrzanowska.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej i Straży Pożarnej z Nepli. Na zakończenie uroczystości ks. proboszczowi parafii Neple został wręczony obraz Chrystusa z Ostatnie Wieczerzy, ofiarowany przez Antoniego Stefaniuka z Morąga, byłego parafianina pochodzącego z Kuzawki. Został on namalowany na podstawie odnalezionego obrazu, ofiarowanego w 1816 roku przez ówczesnego kolatora kościoła, dziedzica nepelskiego – Jakuba Ursyna Niemcewicza.

(Visited 697 times, 1 visits today)

You may also like...