Rys Historyczny

20150721_112450Pierwotny kościół uposażony w 1686 r. przez Adama Skaszewskiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1769 r. przez Niemcewiczów. W 1874 r. zamieniony na cerkiew, rekoncyliowany w 1918 r. i następnego roku wznowiona została parafia. Styl eklektyczny. Kronika parafialna od 1921 r.

Miejscowości należące do parafii

Neple (224)
Kuzawka (112-2 km)
Krzyczew (123-3 km)
Starzynka (34-1 km)
Kaplice dojazdowe

Krzyczew

(Visited 321 times, 1 visits today)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz