Historia

Historia kościoła i parafii w Neplach

17.03. 1686 – Stolnik zakroczymski Antoni Skaszewski funduje swoim poddanym drewnianą cerkiew wyznania grecko-katolickiego pod wezwaniem Podwyższenia św. Krzyża i ustanawia wieczysty fundusz kościelny .

1726 – Pierwsza udokumentowana wizyta duszpasterska w kościele w Neplach. Administratorem parafii jest ks. Jan Aleksandrowicz, proboszcz z Krzyczewa. Parafia Neple należy do dekanatu brzeskiego.

1752 – wizyta duszpasterska dziekana brzeskiego ks. Jana Markiewicza. W protokole z wizyty istnieje zapis, że cerkiew w Neplach jest murowana, a fundatorem świątyni jest Aleksander Ursyn Niemcewicz – właściciel majątku Neple, miecznik województwa brzeskiego.

1795 – Umiera Franciszek Ursyn Niemcewicz, ówczesny właściciel majątku Neple. Jego ciało zostaje złożone w podziemiach kościoła obok zmarłej w 1790 roku małżonki Anny z Korytyńskich. Neple pozostają w rękach młodszego syna Franciszka – Ignacego Ursyna Niemcewicza.

10.01.1809 – Parafia ma swojego proboszcza. Zostaje nim ks. Andrzej Koncewicz , instalowany przez Metropolitę Halickiego biskupa Antoniego Angiełłowicza. Do parafii należą wsie: Neple – 27 domów, Kuzawka – 24, Kukuryki – 28, Starzynka – 6, połowa wsi Samowicze – 19.

1810 – Nowy dziedzic funduje plebanię i budynki gospodarcze oraz rewiduje zapisy funduszu kościelnego ustanowionego przez swojego ojca.

14.07.1816 – W wieku 55 lat umiera Ignacy Ursyn Niemcewicz. Jego ciało spoczywa obok rodziców w podziemiach kościoła w Neplach.

24.07.1817 – Właścicielami dóbr Neple zostają Julia i Kalikst Mierzejewscy. Parafia liczy 666 unitów.

1822-1829 – Administratorem parafii jest ks. Wojciech Lemański.

1830 – Administratorem parafii zostaje ks. Jan Żypowski, proboszcz krzyczewski.

1831 – Przez parafię przechodzi epidemia cholery, podczas której umiera 125 osób wyznania greckokatolickiego.

1847 – Administratorem parafii zostaje ks. Jan Budziłowicz, proboszcz parafii w Koroszczynie.

1852 – Parafia Neple liczy 574 wiernych.

1856 – Liczba wiernych parafii Neple wynosi 478 osób.

1874 – Decyzją władz carskich kościół zostaje odebrany unitom i przekazany wyznawcom prawosławia.

1874-1915 – Kościół zostaje w rękach prawosławnych aż do chwili wkroczenia wojsk niemieckich w 1915 roku.

1915-1918 – Kościół nie jest wykorzystywany do celów religijnych. Mieszkańcy Nepli i sąsiednich wsi należą do parafii w Malowej Górze.

7.05.1919 – Ks. Leon Kalinowski, zostaje proboszczem parafii Malowa Góra. Przeprowadza remont uszkodzonej podczas działań wojennych świątyni w Neplach.

2.07.1919 – Mieszkańcy Nepli, Kuzawki i Starzynki występują z prośbą do Biskupa Podlaskiego o utworzenia parafii rzymskokatolickiej w Neplach.

2.09.1919 – Biskup Podlaski ks. Henryk Przeździecki swoim dekretem powołuje nową parafię w Neplach. W skład parafii wchodzą wsie Neple i Krzyczew. Kościół w Krzyczewie zostaje kościołem filialnym parafii Neple. Parafia należy do dekanatu janowskiego i jest obsługiwana przez księży z Malowej Góry.

1920 – Prezesem Dozoru Kościelnego zostaje Stanisław Kuczewski – właściciel dóbr Krzyczew, a wiceprezesem Zofia Dymszyna – właścicielka dóbr Neple.

11.08.1921 – Pierwszym proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Neplach zostaje ks. Jan Nojszewski.

08.1921 – Dekretem Biskupa Podlaskiego wsie Kuzawka i Starzynka zostają włączone do parafii Neple.

1921-1926 – Ks. Jan Nojszewski wystawia nową plebanię, nowe budynki gospodarcze oraz nową szkołę w Krzyczewie.

15.06.1925 – Pierwsza wizyta kanoniczna w parafii nepelskiej . Składa ją biskup Czesław Sokołowski.

15.06.1926 – Nowym proboszczem w Neplach zostaje ks. Stefan Nienałtowski.

12.05.1928 – Proboszczem parafii Neple zostaje mianowany ks. Marceli Weiss.

18.09.1931 – Wizyta kanoniczna ks. biskupa Henryka Przeździeckiego.

14-18.09.1933 – Odbywają się pierwsze misje święte głoszone przez oo. Oblatów z Kodnia – Pawła Koppe i Mieczysława Wiśniewskiego.

25 grudnia 1934 – Następcą proboszcza Weissa zostaje ks. Czesław Żurmanowicz. Zostają wykonane dwa ołtarze boczne z obrazami Matki Boskiej Szkaplerznej i Serca Jezusowego.

9 maja 1937 – Wizyta kanoniczna biskupa Czesława Sokołowskiego.

1939 – Rozpoczęto budowę nowego ogrodzenia wokół kościoła z siatki drucianej.

1.11. 1939 – Administratorem parafii zostaje ks. Józef Wiąckiewicz.

 05 – 07- 1940 – Przez trzy miesiące chorego proboszcza zastępuje ks. Stanisław Olszewski, wikariusz z Piszczaca.                                                                                                                                                                                                                                                                     1.09.1940 – Stanowisko proboszcza nepelskiego obejmuje ks. Antoni Lipiński.                                                                                                                                                                                                     

 

15 maja 1944 – Prywatna wizyta kanoniczna biskupa Czesława Sokołowskiego.

1944 – Pożar trawi budynek organistówki i przyległe budynki gospodarcze.

09 – 10. 1944 – Administrowaniem parafii zajmują się ks. Aleksander Koczkodaj z Malowej Góry i ks. Seweryn Janowski z Brześcia.

1.11.1944 – Ks. Franciszek Zapadka zostaje kolejnym proboszczem w Neplach. Budowa nowego ogrodzenia kościoła w Krzyczewie i remont dachu tamże. Zakup nowej fisharmonii do kościoła w Neplach.

1948 – Wykonany został nowy ołtarz boczny z obrazem św. Antoniego.

11.12.1951 – Ks. Zapadka zostaje mianowany proboszczem w parafii Gnojno, z jednoczesnym administrowaniem w Neplach.

14 kwietnia 1952 – mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Wacław Semeniuk

13 sierpnia 1952 – Wizytę kanoniczną składa biskup Marian Jankowski.

30.10 1952 – ks. Zapadka zostaje odwołany z funkcji administratora parafii Neple. Parafia przez kolejne lata pozostaje bez stałego księdza . Posługę kapłańską wykonują księża z Terespola, Malowej Góry i Pratulina.

1.07.1955 – Proboszczem w Neplach zostaje ks. Zdzisław Oziembło. Budowa nowego chóru betonowego z nowymi organami.


5 czerwca 1960 – Wizyta kanoniczna ks. biskupa Mariana Jankowskiego.

1969 – Jubileusz 200 lecia wybudowania kościoła . Wizytę składa ks. biskup Jan Mazur.

22 czerwca 1970  – mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Stanisław Zajko

27 czerwca 1970 – wizytę kanoniczną składa ks. biskup Wacław Skomorucha.

1974 – Budowa nowego ogrodzenia kościoła. Kazimiera Jaworska z Nepli funduje nowy dzwon. Poświęcenia dokonuje ks. biskup Jan Mazur.

17 czerwca 1976 – W święto Bożego Ciała wizytę składa biskup Jan Mazur.

9-10 lipca 1981 – parafię Neple nawiedza kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej. Na uroczystościach jest obecny ks. biskup Jan Mazur.

14 lutego 1982 – Mszę Świętą prymicyjną odprawia ks. Jan Romaniuk.

19-20 maja 1982 – Z wizytą kanoniczną przybywa ks. biskup Wacław Skomorucha.

1-2 września 1985 – Parafię nawiedza kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W uroczystościach bierze udział ks. biskup Jan Mazur.

29 sierpnia 1987 – Wizyta kanoniczna ks. biskupa Jana Mazura.

1991 – położenie nowego dachu z blachy miedzianej na kościele.

1.09.1992 – Proboszczem zostaje ks. Konrad Niedzielski. Ks. Zdzisław Oziembło przechodzi na emeryturę i zostaje rezydentem w parafii.

15 maja 1994 – mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Kazimierz Stasiak SAC

1995 – Zostaje poświęcona i oddana do użytku nowo wybudowana plebania.

1998 – Ks. Henryk Wielgosz obejmuje stanowisko proboszcza nepelskiego.

Rozpoczęcie kapitalnego remontu kościoła w Krzyczewie.

28.08.2003 – Nowym proboszczem w Neplach zostaje ks. Krzysztof Czarnota. Zakończenie remontu kościoła w Krzyczewie.

Remont ołtarza głównego w kościele w Neplach. Zostają wykonane nowe ławki do kościoła w Neplach.

13.11 2007 – Wizyta kanoniczna ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

26.08. 2009 – Stanowisko proboszcza obejmuje ks. Mirosław Gorzała. Remont ołtarzy bocznych, likwidacja ołtarza z obrazem św. Antoniego.

Prace przy osuszaniu kościoła i położeniu nowych tynków.

16.02.2010 – Śmierć długoletniego (37 lat) proboszcza nepelskiego ks. Zdzisława Oziembło.

17.09.2012 – Śmierć długoletniego (50 lat) kościelnego nepelskiego Stanisława Łukaszuka.

21. 07. 2015 – Nowym proboszczem zostaje ks. Sławomir Harasimiuk.

14.09.2015 – Wizyta kanoniczna ks. biskupa Piotra Sawczuka.

Opracował
Lech Łukaszuk

 

 

 

(Visited 5 514 times, 1 visits today)