Miesięczne Archiwum: marzec 2016

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę wierni z parafii Neple przynieśli do kościoła pokarmy na stół wielkanocny do poświęcenia. Przy tej okazji ks proboszcz zrobił pogadankę z dziećmi na temat świąt Wielkiej Nocy i zachęcił do adoracji...

Wielki Piątek

Wielki Piątek był okazją do przeżycia jeszcze raz Drogi Krzyżowej Jezusa, tym razem wyszliśmy na ulice Nepli, aby zaświadczyć , że pragniemy iść razem z Jezusem i nieść krzyż. W godzinie miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę...

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek  zgromadzili się parafianie Nepli na mszy Wieczerzy Pańskiej. Były życzenia, były kwiaty, podziękowania i obrazki. Po homilii nastąpił obrzęd obmycia nóg, który w tej parafii był po raz pierwszy i wzbudził...

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa w parafii w Neplach miał uroczysty charakter. Po poświęceniu palm wszyscy poszli w procesji z palmami wokół kościoła śpiewając Hosanna Chrystusowi. Po mszy był konkurs na najpiękniejszą palmę wśród dzieci. Tak rozpoczęliśmy...