Miesięczne Archiwum: grudzień 2017

Roraty 2017

Roraty w roku 2017 przebiegały pod patronatem św. Józefa i pod hasłem: „Strażnik Skarbów”. Dzieci codziennie o 6.00 rano gromadziły się na mszy roratniej z lampionami i śledziły losy św. Józefa i Świętej Rodziny...

I Niedziela Adwentu

Kościół w Neplach przygotowany na adwent i czeka na przyjście Jezusa. Wieniec adwentowy, drabina z nieba na ziemię, roratka i inne znaki mówi, że już czas, pora powstać ze snu. Cała parafia przeżywała rekolekcje...