Miesięczne Archiwum: kwiecień 2017

Odpust św. Jerzego.

Jak tradycja nakazuje również i w tym roku odpust ku czci św. Jerzego w Krzyczewie zgromadził wiele Gości. Przed mszą świętą została przybliżona historia miejscowości i kościołka w Krzyczewie. Sumę odpustową odprawił i homilię...

Wielki Czwartek

Na liturgii Wieczerzy Pańskiej zgromadziliśmy się w kościele, aby podziękować Panu Jezusowi za ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Przypomnieliśmy słowa Chrystusa: To czyńcie na moją pamiątkę. Obrzęd obmycia nóg na służebny charakter powołania...