Miesięczne Archiwum: grudzień 2021

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2021

Dziękujemy O. Grzegorzowi Krzyżanowskiemu za głoszenie Słowa Bożego. Owocność rekolekcji zależy bardziej od nas i naszego usposobienia, oraz  tęsknoty za Jezusem naszym Zbawicielem i Jego uzdrawiającą łaską.