Procesja w pierwszą niedzielę

Procesja w każdą pierwszą niedzielę jest dla nas wierzących bardzo ważna a we wrześniu szczególnie, bo można by nazwać i potraktować jako próbę przed uroczystością odpustową, jaka będzie 11.IX w niedzielę za tydzień o godz. 12.30. Dziękuję za zaangażowanie jak dotychczas i serdecznie zapraszam wszystkie Dzieci, Młodzież i dorosłych do wzięcia czynnego udziału w tej manifestacji wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie jako wywyższonego na Krzyżu na Golgocie a teraz w
monstrancji. Zapraszamy także wszystkich czcicieli relikwii Drzewa Krzyża Świętego do ucałowania i otrzymania odpustu.

(Visited 681 times, 1 visits today)

Możesz również polubić…