BOŻE NARODZENIE 2020

Liturgia tych świętych i świątecznych dni rozpoczęła się wieczerzą Wigilii w naszych domach. Wspólna modlitwa, życzenia, zastawiony stół z darów Boga, dodatkowe miejsce przy stole. To wszystko to nie tylko zwyczaj, ale autentyczne świętowanie tzn. zaproszenie do naszej wspólnoty samego Boga, który zawsze nosi imię Emmanuel. Te tajemnice odsłoniły się w ogarniającym cały świat świetle w noc Betlejemską. Eucharystia, wspólny śpiew, słuchanie Słowa Bożego i adoracja Jezusa – Mesjasza napełniły nas nową nadzieją, obudziły miłość zdolną do ofiary. Pan nas posłał tak jak pasterzy, abyśmy nieśli radosną nowinę i błogosławieństwo, które Boża Dziecina przyniosła z Niebios na ziemię.

(Visited 408 times, 1 visits today)

Możesz również polubić…