Autor: ks. Krzysztof Pełka

Niedziela Biblijna

W Niedzielę Biblijną został uroczyście wniesiona Biblia i pokazana dzieciom, aby często z niej korzystali i zachęcali swoich rodziców doi codziennej lektury Słowa Bożego. Jednocześnie przypomnieliśmy sobie o zbliżających się uroczystościach centralnych związane z...

Niedziela Miłosierdzia

Niedzielą Miłosierdzia Bożego 3.IV., którą ustanowił św. Jan Paweł II, rozpoczęliśmy Tydzień Miłosierdzia. W tym czasie będzie rozważać uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała, jak pomagać  bliźnim w potrzebie, jak dawać...

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę wierni z parafii Neple przynieśli do kościoła pokarmy na stół wielkanocny do poświęcenia. Przy tej okazji ks proboszcz zrobił pogadankę z dziećmi na temat świąt Wielkiej Nocy i zachęcił do adoracji...

Wielki Piątek

Wielki Piątek był okazją do przeżycia jeszcze raz Drogi Krzyżowej Jezusa, tym razem wyszliśmy na ulice Nepli, aby zaświadczyć , że pragniemy iść razem z Jezusem i nieść krzyż. W godzinie miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę...

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek  zgromadzili się parafianie Nepli na mszy Wieczerzy Pańskiej. Były życzenia, były kwiaty, podziękowania i obrazki. Po homilii nastąpił obrzęd obmycia nóg, który w tej parafii był po raz pierwszy i wzbudził...

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa w parafii w Neplach miał uroczysty charakter. Po poświęceniu palm wszyscy poszli w procesji z palmami wokół kościoła śpiewając Hosanna Chrystusowi. Po mszy był konkurs na najpiękniejszą palmę wśród dzieci. Tak rozpoczęliśmy...

Droga Krzyżowa 2016

Pierwsze Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym roku w naszej Parafii było wyjątkowe i wymowne. Licznie zebrani Parafianie wraz z młodzieżą i dziećmi przeżywali rozważania Męki i śmierci Pana Jezusa pod kontem Miłosierdzia Bożego. Wpatrując...

Dzień chorego

W Światowy Dzień Chorego 11 lutego przybyli do kościoła wszyscy chorzy z parafii. Wzięli oni udział we mszy św., na której został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych, a po mszy adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste...