Misje w Neplach dzień pierwszy

Początek misji miał niecodzienny przebieg. Na progu naszej świątyni powitaliśmy O. Misjonarza z krzyżem i woda święconą i wraz ze służbą liturgiczną weszliśmy do środka a przed ołtarzem ks. Proboszcz przekazał klucze i stułę jak symbole władzy kapłańskiej w kościele. Zaśpiewany Hymn do Ducha Świętego uświadomił nam obecność Trzeci Osoby Boskiej, bez której nie ma życia duchowego w naszych sercach. Bardzo poruszyła -dając dużo do myślenia – tzw. „pobudka” śpiewana po ewangelii i dzwon pokutny po homilii. W ten sposób uruchomiony dzwon bije do dziś i przypomina o tych chwilach. Pierwszy dzień minął pod hasłem : Bóg nas kocha i ma wspaniały plan dla naszego życia, ale zostaje pytanie otwarte i wciąż aktualne: Czy my mamy czas i otwarte serce dla Boga? Jeszcze raz wszyscy zostali zaproszeni do udziału w misjach.

(Visited 406 times, 1 visits today)

Możesz również polubić…