PALMOWA NIEDZIELA


Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Tygodnia. Palma jest symbolem męczeństwa i triumfu Jezusa oraz nieśmiertelności duszy. Tradycja święcenia palm nawiązuje do wydarzenia, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, a tłumy mieszkańców rzucały pod jego nogi gałązki oliwne i palmowe. Jak co roku w naszej parafii tego dnia odbył się konkurs na największą i najpiękniejszą palmę. Wszystkie prace były piękne i zostały nagrodzone. Dzień ten był również trzecim dniem Rekolecji, którym przewodniczył ksiądz Paweł z Pratulina.

(Visited 394 times, 1 visits today)

Możesz również polubić…